Tribuna

Typ projektu

Novostavba rodinného domu

Pozemek pro umístění stavby jednopodlažního rodinného domu pro manželský pár se nachází v sousedství hlavní komunikace u vjezdu do obce Hať. Parcelu tvoří mírný severní svah s výhledem na centrum obce a kostel. Na parcele byla umístěna zahradní chata, jež měla být do celkové koncepce řešení pozemku zahrnuta. Přes přilehlou rušnou komunikaci je pak přímo vidět na níže položené fotbalové hřiště místního klubu. Přáním investora bylo vytvořit klidné zahradní zákoutí na jižní straně pozemku, odstínit hlavní komunikaci, a zachovat výhledy na fotbalové hřiště a centrum obce přímo z hlavního obytného prostoru stavby. Zdánlivě protichůdné požadavky účelně řeší umístění stavby v zářezu na pozemku, jež vytváří soukromé údolí, nad nímž je umístěna stávající zahradní chata. Údolí je vymezené jižní prosklenou fasádou domu, terasami stoupajícími směrem k zahradní chatě a opěrnými zdmi zářezu. Poskytuje tak dostatek soukromí v prostoru zahrady, vytváří přirozenou bariéru nahrazující klasický plot, umožňuje dobré prosvětlení jižní fasády objektu a odstiňuje hluk z přilehlé komunikace. Stavba je tvořena hmotou komolého hranolu s podstavou, jež tvoří podlahu interiéru a zastřešeného okolí stavby. Tato podstava má všude jednotnou výšku. Byl tak splněn požadavek na bezbariérovost stavby. Střešní rovina i zbylé nepravoúhlé stěny hranolu drží shodný sklon 8°.Na severní straně je v základní objemu vytvořen pravoúhlý zářez,zajišťující přímý výhled na obec z hlavního obytného prostoru. Střešní rovina se plynule zvedá od hlavního vstupu do objektu nad přímou chodbou až do vyvýšeného loftu nad hlavním obytným prostorem, z něhož je skvělý výhled na fotbalové hřiště. Dům pro nadšeného fotbalového fanouška proto dostal název TRIBUNA. Zkosení stěn na straně garáže usnadňuje vjezd vozidel. Úhel 8° je promítnut i do zahradních teras jež vytváří esteticky zajímavou platformu pro osazení stavby na pozemku. Velká plocha střešní roviny umožňuje sběr dešťové vody a pod krytinou z černého falcovaného plechu je ukryt solární kolektor.

< zpět do galerie

další projekt >

JAK PRACUJEMEVizualizace a VRKONTAKT