Terasy

Typ projektu

Redesgin exteriéru a návrh interiéru rodinného domu

Předmětem provedené architektonické studie je návrh interiéru a redesign exteriéru rodinného domu, který je situován na svažitém pozemku v Brně – Bohunicích.Podkladem pro návrh byla stávající architektonická studie rodinného domu, která udala základní materiálové a objemové členění. Rodinný dům se nachází na konci úzkého pozemku, jehož niveleta plynule narůstá a končí výrazným svahem v němž je samotný dum osazen. Objem domu a okolní terén jsou spolu úzce spjaty pomocí opěrných zdí a vytváří tak dojem sjednocené krajiny v níž stavba plynule prorůstá do stávajícího svahu. Dům je dvoupatrový a tvoří ho dva materiálově odlišné objemy, které se vzájemně prolínají. První objem tvaru „L“ pojímá první podlaží a garáží navazuje na přilehlý severní svah. Druhý objem tvaru kvádru pojímá prostory druhého podlaží a na severní straně se „včleňuje“ do prvního objemu, kde přechází až na úroveň spodního patra. Všechny pobytové místnosti jsou orientovány jihozápadním směrem. Severovýchodně jsou pak orientovány pouze okna koupelny ve druhém podlaží, schodišťové galerie a pracovny. Cílem této architektonické studie, je podpořit a rozvinout základní koncepci řešení nastíněnou v původním konceptu a navrhnout interiér a exteriérové úpravy tak, aby nekolidovaly se základními myšlenkami stávajícího architektonického řešení stavby. Po vytvoření detailního 3D modelu terénu a okolí byly zjištěny návaznosti, které v předchozím řešení nemohly být zahrnuty. Stávající terén navazoval na stavbu ve vetší míře, než se předpokládalo. Původně navržené svahové a opěrné zdi neodpovídaly parametrům původní koncepce. Bylo proto nutné navrhnout úpravu stavby a zajistit její začlenění do krajiny, v duchu původního záměru. Nová koncepce člení zahradu do několika výškových stupňů (teras), které dokáží lépe a pohodlněji překlenout výškový rozdíl mezi vjezdem na pozemek a konečným severním svahem. Terasy skokově narůstají směrem k severní části pozemku, kde se zároveň jednou z teras stává samotný objem domu. Z této„terasy“ pak ční druhý objem pojímající druhé nadzemní podlaží. Terasy jsou z pohledového betonu, objem prvního podlaží je omítnut omítkou imitující beton,objem druhého nadzemního podlaží je pak omítnut škrábanou omítkou v černé barvě. Černý objem se tak záměrně výrazně distancuje od okolních teras, jejichž součástí je i objem prvního podlaží. Černá barva a pohledový beton jsou pak základními prvky, které se prolínají z exteriéru do interiéru a vytváří tak jednotný ráz vnějšího a vnitřního prostoru. Interiér je na přání majitelů doplněn o prvky béžové barvy

< zpět do galerie

další projekt >

JAK PRACUJEMEVizualizace a VRKONTAKT