Továrna

Typ projektu

Řadový dům

Stavba, pozemek i oplocení tvoří jednotný estetický, a přitom funkční celek, reflektující svažitý charakter pozemku a rostoucí okolní zástavbu.Budova překonává příčný i podélný výškový rozdíl pozemku, který se odráží ve výsledném tvaru hmoty. První dvě podlaží tvoří jednu společenskou zónu zapuštěnou do terénu jako „základy objektu“ využívající členitý terén. Jsou tedy z pohledového betonu pro zdůraznění surových konstrukcí. Naproti tomu třetí podlaží pojímající klidovou zónu vytváří výrazný dynamický prvek reflektující vzrůstající okolní zástavbu s odlišnými a střídajícími se sklony střešních ploch. Celá hmota třetího podlaží je obložena panely Cor-Tenu, které umocňují dojem masivního průmyslového objektu. Upravený terén pozemku vytváří platformy pro zahrady jednotlivých domů. Řadový dům je rozdělen na 3 samostatné objekty o třech podlažích s vlastní garáží. Jelikož niveleta hlavní příjezdové komunikace je směrem k severu rostoucí, jsou objekty vůči sobě vertikálně odsazeny vždy o 30 cm. Každý objekt má společenskou zónu o dvou nadzemních podlažích a klidovou zónu v podlaží posledním. Stavba je osazena podél příjezdové komunikace z důvodu plynulého vjezdu do garáží. Prosklení většiny pobytových místností objektu je orientováno na jihozápad ve směru jediného neblokovaného výhledu z pozemku. Společenské místnosti domů svým umístěním umožňují přímý vstup do zahrad s terasami, které opět kopírují podélný sklon pozemku a jsou od sebe výškově odsazeny. Zalomené sklony střešní roviny se vypínají k jihu a jsou na nich osazeny solárními panely. Úžlabí ve středu stavby jímá vodu a uchovává jí pro další spotřebu. Velké zasklení mezonetových společenských prostor lze zastřít pomocí screenových rolet, které jsou zapuštěné v masivních rámech oken. Nad schodištěm, které prochází středem dispozice je umístěn světlík, po jehož otevření lze dosáhnout komínového efektu,který zajišťuje přirozené větrání stavby. Celá stavba se tak chová jako továrna pracující s přírodními zdroji energií, které uchovává, využívá, distribuuje a zajišťuje tak příjemné vnitřní klima, ekonomický a ekologický provoz.

< zpět do galerie

další projekt >

JAK PRACUJEMEVizualizace a VRKONTAKT