Oko

Typ projektu

Rekonstrukce exteriéru a návrh interiéru rodinného domu

Tento projekt byl pro nás chtěnou výzvou. Požadavkem investora bylo zrekonstruovat a redesignovat exteriér rodinného domu, jenž byl navržen koncem 80. let 20. století. Pod prvním patrem se nachází sklep částečně zapuštěný pod úroveň terénu. Po úvodním jednání byla s investorem dohodnuta rovněž potřebná úprava dispozice a zájmových místností interiéru. Výchozí myšlenka návrhu se snaží eliminovat původní dlouhé komunikační trasy v rámci domu a jeho okolí. Hlavní vchod byl orientován opačným směrem než parkovací stání u vjezdu na zahradu. Člověk přijíždějící autem tak nemohl vstoupit nejkratší trasou do domu, ale musel nejprve obejít přístavek s hlavním vstupem. Hlavní vstup byl otočen směrem k parkovací ploše. Do domu je možné vstoupit rovněž z terasy na západní straně. Oba vstupy byly spojeny pomocí chodníku a schodišť z obarveného betonu jež tvoří betonovou podestu, která dům obtéká a formuje jednotící komunikační prvek. Pro Českou republiku typická chaotická zástavba okolních rodinných domů nedefinovala konkrétní estetický ráz stavby. Jelikož západní stranu pozemku, na níž jsou orientovány hlavní pobytové místnosti uzavírá rozlehlý smíšený les,navazuje nové hmotové a estetické řešení na podobu zděných chat typických pro 80. - 90. léta 20. století. Základní hmota je pak zabalena do nového hávu pomocí přírodních stavebních materiálů jako je škrábaná omítka, opalované dřevo či pohledový beton. Propojení se zahradou zajišťuje HS portál v obývacím pokoji. Dominantu západní fasády tvoří velké fixní kruhové okno s posezením na straně interiéru. Okno nabourává striktní pravoúhlé členění otvorů původní stavby a posouvá dům do nové jemnější formy.

< zpět do galerie

další projekt >

JAK PRACUJEMEVizualizace a VRKONTAKT